Uganda: PreparationUganda: Travel Day 1Uganda: Travel Day 2Uganda: Work Day 1Uganda:; Work Day 2Uganda: Work Day 3Uganda: Work Day 4Uganda: Work Day 5Uganda: SundayUganda: Safari Day 1Uganda: Safari Day 2Uganda: Nile TripUganda: Adventure Village